REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOȚIONALE
„Pachete promo de sezon


Art 1 ORGANIZATOR
Organizatorul campaniei promoționale este S. C. LASER SKIN EPIL S.R.L, persoana juridică română, cu sediul social în Bacău, Str. Ștefan cel Mare nr. 23 E, et 2, ap 36, înregistrată la Oficiul Registrul Comerțului sub nr J04/1991/10.10.2019, CUI 42055850, , reprezentată prin Popa Dorin, în calitate de Administrator.  Campania promoțională „-50% prima ședință” se va desfășura cu respectarea prevederilor prezentului Regulament, care este obligatoriu pentru toți participanții. Orice persoană care participă la aceasta campanie promoțională este de acord cu prevederilor prezentului Regulament

Art. 2 TEMEIUL LEGAL
Campania promoționala „Pachete promo de sezon” este organizată în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, republicată în Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007.

Art. 3 LOCUL SI PERIOADA DE DESFĂŞURARE AL CAMPANIEI PROMOTIONALE  
Campania „Pachete promo de sezon”se desfășoară în perioada 09-29 Jan 2023, în toate saloanele AMAZING SKIN de mai jos :
 
1 BUCUREȘTI Aleea Alexandru nr 10, etaj 2, sect 1, București 0732 787 118
2 BRĂILA Str. 1 Decembrie 1918, nr 85, etaj 0732 787 118
3 GALAȚI Str. Română nr 149 0732 787 118
4 POPEȘTI LEORDENI Strada Popești vest nr 4, bloc 1, parter 0732 787 118
5 IAȘI Str Octav Băncilă nr 7, salon Peony 0742 157 752
6 BACĂU Str. Ioniță Sandu Sturza nr 52 0742 157 752

Campania  este anunțată și pe site-ul oficial AMAZINGSKIN.ro

Art. 4 PERSOANELE PARTICIPANTE LA CAMPANIA PROMOȚIONALĂ 
Poate participa la prezenta campanie orice persoană fizică de pe teritoriul României, care începe un tratament de epilare definitivă cu laser  pentru față sau/și inghinal în perioada 09-29 Jan 2023.

Art. 5 REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOȚIONALE
Pentru participarea la campania promoțională „Pachete promo de sezon”, achiziția trebuie sa aibă loc în perioada 09-29 Jan 2023

Campania „Pachete promo de sezon se referă la reduceri de prețuri față de lista de prețuri obișnuită care se află aici: https://www.amazingskin.ro/price pentru 2 zone : INGHINAL ȘI FACIAL. 


Campania va fi semnalizată în site aici: https://www.amazingskin.ro/oferte-speciale.
Campania va fi promovată în mediul  online pe diferite canale de social media cu bannerele de mai jos:  
     
  

Prezentul Regulament va fi la dispoziția clienților pe toată perioada de desfășurare a campaniei, atât în saloanele fizice stipulate la ARt. 3  cât și în online pe site-ul AMAZINGSKIN.ro/Regulamente


Art. 6. MODUL DE DESFĂŞURARE AL CAMPANIEI
Campania promoțională constă în acordarea de prețuri speciale, mai mici decât prețurile de listă, la 2 zone corporale. Reducerea se acordă la serviciul de epilare definitivă cu laserul pentru 2 zone corporale : FACIAL și INGHINAL și doar la achiziționarea pachetelor de 4 sau 8 ședin’e. Această reducere nu se poate cumula cu alte oferte/campanii promoționale valabile in aceeași perioadă (campania BIRTHDAY).

 
  1. Condiții de acordare: Pentru a putea participa la campanie, Clientul trebuie să achiziționeze un pachet de 4 sau 8 ședințe de tratament de epilare definitivă cu laser  pentru față sau inghinal și va primi reducere din prețul per ședință normal( așa cum este trecut aici: https://www.amazingskin.ro/price)
  2. Prețurile speciale se acordă doar la achiziționarea pachetelor de 4 sau 8 ședințe pentru oricare din cele 2 zone , în perioada de desfășurare a campaniei.Art. 7 ACORDAREA REDUCERII
Acordarea Reducerii se realizează direct la casa de marcat, după achiziționarea pachetelor de 4 sau 8 ședințe de epilare definitivă cu laserul pentru una din cele 2 zone : Facial sau inghinal.  


Art. 8 TAXE
Clienților care participă la această campanie nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu excepția cheltuielilor normale de desfășurare a campaniei (cheltuieli cum ar fi tarifele normale stabilite de Poșta Română în cazul solicitării scrise a regulamentului adresate Organizatorului la datele de contact precizate în Art. 1 de mai sus, cheltuieli legate de accesul la Internet în vederea vizualizării prezentului regulament sau solicitării acestuia de la Organizator, cheltuieli legate de deplasarea până la saloanele enumerate la Art. 3).

Art. 9 DIVERSE În cazul oricărei fraude, neînțelegeri sau dispute care poate apărea în orice moment cu privire la desfășurarea acestei campanii promoționale, S. C. LASER SKIN EPIL S.R.L își rezervă dreptul de a lua toate măsurile legale considerate oportune.

Art. 10 REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOŢIONALE
Prin participarea la prezenta campanie, Clienții sunt de acord să se conformeze și să respecte prevederile acestui regulament. Pentru întrebări legate de campania promoțională, Clienții pot suna de luni pana vineri intre orele 10:00 – 18:00, la numărul de telefon 0732 787 118 sau la 0742 157 752 începând cu data de 01.12.2022 și până la data de 20.12.2023, unde vor primi informațiile legate de prezenta campanie promoțională.

Art. 11 ÎNCETAREA CAMPANIEI PROMOȚIONALE
Prezenta campanie promoțională poate înceta înainte de termen numai în cazul apariției unui eveniment ce constituie forță majoră, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a continua prezenta campanie promoțională. Pentru scopul acestui Regulament, forța majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de către Organizator, inclusiv imposibilitatea

Organizatorului din motive independente de voința sa și a cărui apariție îl pune pe acesta din urma în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile asumate prin Regulament. Dacă o situație de forță majora împiedică sau întârzie total sau parțial executarea Regulamentului și continuarea campaniei promoționale, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care aceasta îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată, conform art. 1082 și 1083 Cod civil. Organizatorul, dacă invocă forță majoră, este obligat să comunice Clienților la campanie existența acesteia în termen de 5 zile lucrătoare de la apariția cazului de forță majoră.

Art. 12 LITIGII ȘI LEGEA APLICABILĂ
Eventualele litigii apărute între Organizator și Clienti la prezenta campanie promoționala se vor rezolva pe cale amiabilă sau în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente. Legea aplicabilă este legea română.

Art. 13  INFORMAREA PARTICIPANTILOR CONFORM LEGII 677/2001
Prezentul Regulament stă la dispoziţia oricărei persoane sau autorităţi interesate, putând fi consultat gratuit in saloanele AMAZING SKIN, sau online,  pe www.amazingskin.ro. Participarea la promoţie implică obligativitatea respectării prevederilor prezentului Regulament.

Organizatorul îşi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament sau de a întrerupe oricând desfãşurarea acestei Promoţii, fără drept de compensare, orice modificare fiind adusă la cunoştinţa publicului înainte de data modificării printr-un act adiţional la prezentul Regulament. Până la data unei eventuale modificări a Promoţiei, Organizatorul va respecta condiţiile stipulate în prezentul Regulament.S. C. LASER SKIN EPIL S.R.L


  • Urmareste-ne pe retelele de socializare
  • Aboneaza-te la newsletter
© 2023. Site realizat cu SkyNetCMS ( Sky Net Content Management System ) SkyNet CMS .un produs al Rugnis International SRL